Obvestilo uporabnikom mobilne telefonije Softnet

16.05.2017

Spoštovani naročnik

v skladu z Uredbo EU o ukrepih za enotni evropski trg (Uredba št. 2015/2120 z dne 25. 11. 2015) in izvedbeno Uredbo EU (Uredba št. 2016/2286 z dne 15.12. 2016) se 15. junija 2017 spremeni način obračunavanja mobilnih storitev gostovanja v območju držav z EU tarifo (v nadaljevanju: območje z EU tarifo): Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper (grški del), Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Gibraltar, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Liechtenstein, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska, Velika Britanija, Severna Irska in Vatikan. Spremembe obračunavanja mobilnih storitev med gostovanjem v območju z EU tarifo, ki s 15. junijem stopijo v veljavo, so naslednje:Obračun posameznih storitev (klici, sporočila SMS in mobilni prenos podatkov), opravljenih v območju  z EU tarifo, bo enak kot v Sloveniji. Cene odhodnih klicev v države izven območja z EU tarifo ter klicev na posebne, komercialne in premijske številke, tudi pri tovrstnih klicih na območju z EU tarifo, ostanejo nespremenjene. Prav tako ostajajo nespremenjene cene klicev sporočil SMS iz Slovenije v tujino, tudi v območje z EU tarifo. Zakupljene enote (minute/sporočila SMS/mobilni prenos podatkov) veljajo pod enakimi pogoji kot doma tudi v območju EU tarife, tako boste lahko vse zakupljene enote porabili brez dodatnih stroškov t udi v EU.Izjema je podatkovni prenos v paketih ZaMLADE ter NAPREDNI, kjer boste v EU lahko pri paketu ZaMLADE porabili do 3,60 GB in NAPREDNI do 5,6 GB. Presežek do porabe domačih količin v EU se računa po pribitku 7,7 €+DDV na GB v obračunskem interval 1KB, po porabljenih domačih količinah pa 0,20€+DDV na MB z enakim obračunskim intervalom.Zakupljena sporočila MMS veljajo tudi za poslana sporočila iz območja z EU tarifo, pri tem pa se za vsak poslan ali prejet MMS znotraj območja z EU tarifo obračuna prenos podatkov, ki se odšteva od zakupljene količine prenosa podatkov posameznega paketa. Po porabi zakupljenih količin se enote obračunavajo po ceniku (kot v Sloveniji)

Obvestilo naročnikom.

Prijavite nam napake in pomagali vam bomo!

So se pojavile napake in jih ne znate rešiti sami?