Mobilna telefonija

Znotraj obstoječih količin lahko sedaj brezplačno uporabljate podatkovni prenos znotraj držav EU. Sedaj so brezplačni tudi dohodni klici. Odhodni klici so po ceniku paketa kot da ste v svojem domačem omrežju.

Mobilni paketi

Uporabne povezave

mobile_connection

Cenik

Paketi za fizične osebe

Ogled paketov

Splošne opombe

Naročnik paketa je lahko zasebni ali poslovni uporabnik.

Ob sklenitvi novega naročniškega razmerja se zaračuna priključnina v višini 10 € z DDV.

Ob prehodu od drugega operaterja se zaračuna samo prenos številke 5 € z DDV.

Za obračun pogovorov velja interval 60/60 (polno se obračuna vsaka minuta pogovora).

Vključene količine veljajo za storitve opravljene v omrežju Softnet Mobil v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje.

Klici na posebne številke se obračunavajo v skladu s Cenikom klicev na posebne številke.

Vse ostale preusmeritve klica se obračunavajo enako kot telefonski klici – preusmerjeni del klica plača naročnik.

Storitve, ki jih naročnik paketa opravi v tujini, se zaračunavajo po Ceniku gostovanja v tujini.

Klici iz Slovenije v tujino se obračunavajo v skladu s Cenikom klicev iz Slovenije v tujino.

Vse cene vključujejo DDV

Administrativni posegi

Prenos posamezne številke na drugega operaterja 5 € (cena vsebuje DDV)
Sprememba ali menjava telefonske številke na zahtevo naročnika 8 € (cena vsebuje DDV)
Sprememba naročniškega paketa 12 € (cena vsebuje DDV)
Prenos naročniškega razmerja 15 € (cena vsebuje DDV)
Razčlenjeni račun 2 € (cena vsebuje DDV)
Zamenjava SIM kartice (blokirana/zaklenjena ali na željo naročnika) 8 € (cena vsebuje DDV)
Posredovanje PIN in PUK ob ustrezni identifikaciji naročnika brezplačno
Objava v telefonski imenik brezplačno
Ponovni vklop številke na lastno zahtevo in v primeru blokade 10 € (cena vsebuje DDV)
Ponovna vključitev na dan izključitve začasno izključene številke zaradi neplačil (ponovni vklop po delnem izklopu) 5 € (cena vsebuje DDV)
Ponovna vključitev začasno izključene številke 10 € (cena vsebuje DDV)
Začasna izključitev na naročnikovo zahtevo 10 € (cena vsebuje DDV)
Prekinitev naročniškega razmerja 10 € (cena vsebuje DDV)

* LTE hitrosti (do 150/50 MB) možne ob doplačilu 6,5 € z DDV

Prijavite nam napake in pomagali vam bomo!

So se pojavile napake in jih ne znate rešiti sami?